Què es el Coaching Sistèmic?

El Coaching Sistèmic té com a base les Lleis Sistèmiques, que miren a les persones, les empreses i la societat com part d’un tot i que es regeixen per uns principis bàsics: pertinença, prevalença i retroalimentació.

El Coaching tradicional difereix del Coaching Sistèmic en que la persona amb el seu conflicte, mai és vista com un individu aïllat si no com part d’un sistema més ampli.

Quan treballem amb un conflicte busquem la millor solució per la persona dins del sistema el qual pertany, i així també ajudem a curar el sistema. Quan en el sistema i en l’individu es produeix un procés de curació, aquest procés s’expandeix i té més força. Així tots guanyen.

Quina diferencia hi ha entre el Coaching Sistèmic i les Constel·lacions Laborals i Organitzacionals?

Els dos sistemes de treball segueixen els mateixos mètodes: en Coaching Sistèmic es treballa en el camp de sessions individuals –Coaching Live- i les Constel·lacions Laborals i/o Organitzacionals bàsicament es treballen en grup.

Formulario de inscripción

  • Datos Personales
  • Privacidad

  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.


Cursos y talleres de PNL y Coaching Sistémico

dt. 14

https://www.metaescola.com/el-plan-dating-app/

dimarts, 14 desembre @ 11:00 - 14:00