1. Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

Denominació Social: ROSA FARRÉS VILARRASA

Nif / Cif:   77069901Y

Domicili Social: Travessera de Dalt, 29, ent-2. 08024-Barcelona

Telèfon: 93.237.80.23

En compliment del que disposa l’article 5de la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant “LOPD”), l’informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el / s possible / s formulari / s que apareixen, o puguin aparèixer, a la nostra web es recolliran en fitxers, el responsable és l’empresa, que seran tractats amb l’exclusiva finalitat pròpia del formulari, així com per l’enviament d’informació comercial la qual anirà identificada com a tal. El fet d’emplenar aquests formularis implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens proporciona són seves, exactes i certes. El remitent podrà accedir a les seves dades, rectificar i oposar-se’n al tractament, en els termes i condicions que preveu la LOPD, dirigint-se per escrit al nostre domicili social adjuntant un document acreditatiu corresponent.

2. Propietat intel.lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en el present espai web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel.lectual i industrial a favor de l’empresa i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del contingut de la web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del l’empresa.

L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, i queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il.lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel.lectual estan expressament reservats per l’empresa. La empresa vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment de aquests drets per part de l’usuari.

3. Protecció de dades de caràcter personal

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’objecte és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, l’empresa informa els usuaris que en el present lloc web no es demanen ni registren dades de caràcter personal, els únics dades que són recollides mitjançant correu electrònic o formulari, són els que empleneu la mateixa persona que els envia amb la qual cosa és conscient i accepta l’enviament d’aquests havent llegit prèviament l’acord legal.

A. – L’empresa no utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web de http://www.metaescola.com el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del vostre ordinador, el dia i l’hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.

B. – L’empresa podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

C. – L’empresa es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions del web de http://www.metaescola.com produïts com a conseqüència de un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. L’empresa, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement de aquests errors, per tant si detecta alguna anomalia o error preguem ens ho posi en coneixement per solucionar-ho aviat millor.

D. – L’empresa es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM A TALS, acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’enviï clients per felicitacions, respostes a les peticions comercials, respostes a qüestionaris … sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i l’empresa, així com l’acompliment de les tasques de informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

E. – L’empresa no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web el present lloc web i / o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

F. – L’empresa no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibiliten, a través del lloc web el present lloc web, accedir l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de l’empresa; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que puguin derivar d’aquesta informació.

G. – L’empresa no es fa responsable de l’ús il.legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en el present lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des del present lloc web.

H. – En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos al lloc web el present lloc web.